2022-06-14 Wykład sekcyjny - dr Agnieszka Chojnacka

Zapraszamy na wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany

Hybrydowe kondensatory metalo-jonowe o zoptymalizowanej energii wyjściowej
i żywotności

który wygłosi dr Agnieszka Chojnacka

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej

Wykład odbędzie się online w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00
na platformie ZOOM

link do spotkania:

https://zoom.us/j/98342267714?pwd=eTV0WXNDc1l3ZkZ2SXBjb014R2xYdz09

2022-04-12 Wykład sekcyjny - dr hab. Krzysztof Fic, prof. PP

Dr hab. Krzysztof Fic, prof. PP (Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Procesy pojemnościowe i pseudopojemnościowe na granicy faz porowata elektroda/elektrolit wodny w ujęciu operando”.

2022-02-22 Wykład sekcyjny - dr hab. Dorota Matyszewska

Dr hab. Dorota Matyszewska (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Warstwy lipidowe jako modele do badania oddziaływań z lekami”.

2021-12-06 Wykład sekcyjny - Prof. Valentin Mirceski

Prof. Valentin Mirceski (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Advanced pulse voltammetric techniques derived from square-wave voltammetry: theory and application”.

2021-10-11 Wykład sekcyjny - dr Łukasz Półtorak

Dr Łukasz Półtorak (Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Elektrochemiczne spojrzenie na układy fazowe ciecz-ciecz”.

2021-06-14 Wykład sekcyjny - dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, prof. PG

Dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, prof. PG (Katedra Konwersji i Magazynowania Energii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: Badanie mechanizmów gromadzenia ładunku w materiałach elektrodowych do urządzeń magazynujących energię”.

2021-05-10 Inauguracyjny wykład sekcyjny - Dr Wojciech Nogala

Dr Wojciech Nogala (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) wygłosił inauguracyjny wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Elektrochemia w skali mikro i nano. Możliwości w elektroanalizie i wytwarzaniu materiałów”.

2021-03-18 Reaktywacja Sekcji Elektrochemii PTChem

Po długiej przerwie braku działalności Sekcji Elektrochemii PTChem w dniu 18 marca 2021 roku na zebraniu wyborczym sekcji powołano nową Przewodniczą Prof dr. hab. Sławomirę Skrzypek z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Sekretarzem Sekcji został dr Andrzej Leniart z tego samego ośrodka naukowego.