2024-06-11 Wykład sekcyjny - dr Katarzyna Szot-Karpińska

Zapraszamy na wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany

Zastosowanie bakteriofagów jako receptorów i materiału do modyfikacji elektrod

który wygłosi dr Katarzyna Szot-Karpińska

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Wykład odbędzie się online w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 17:00 na platformie ZOOM

link do spotkania:

https://zoom.us/j/98342267714?pwd=eTV0WXNDc1l3ZkZ2SXBjb014R2xYdz09

2024-04-23 Wykład sekcyjny - dr hab. Paweł Niedziałkowski, prof. UG

dr hab. Paweł Niedziałkowski, prof. UG (Katedra Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Chemiczne i fizyczne metody modyfikacji elektrod wykorzystywanych
w elektroanalizie i bioanalizie”
.

2024-02-13 Wykład sekcyjny - dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ

dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ (Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „(Bio)czujniki elektrochemiczne w diagnostyce medycznej”.

2023-12-05 Wykład sekcyjny - dr Shunmuga Thain Balamurugan Thangaraj

dr Shunmuga Thain Balamurugan Thangaraj (Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Alternative Approaches for Rapid Electroanalytical (Bio)Sensing”.

2023-10-16 Wykład sekcyjny - dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS

dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS (Katedra Chemii Analitycznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Materiały kompozytowe w czujnikach potencjometrycznych”.

2023-06-13 Wykład sekcyjny - Prof. Kirk J. Ziegler, Charles A. Stokes Professor

Prof. Kirk J. Ziegler, Charles A. Stokes Professor (Department of Chemical Engineering, University of Florida) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Controlling the interfacial kinetics and transport at nanoscale interfaces of copper”.

2023-04-24 Wykład sekcyjny - dr Ewa Wierzbicka

dr Ewa Wierzbicka (Instytut Inżynierii Materiałowej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Różne oblicza tlenków anodowych”.

2023-02-21 Wykład sekcyjny - dr inż. Maciej Sowa

dr inż. Maciej Sowa (Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Zespół Elektrochemii Politechniki Śląskiej) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Plazmowe utlenianie elektrochemiczne – egzotyczna fanaberia czy krok w stronę nowoczesnej galwanotechniki?”.

2022-12-06 Wykład sekcyjny - dr inż. Sandra Pluczyk-Małek

dr inż. Sandra Pluczyk-Małek (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Badania elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne w analizie właściwości elektroaktywnych materiałów organicznych”.

2022-10-18 Wykład sekcyjny - dr Małgorzata Czichy

dr Małgorzata Czichy (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Aromatyczne polimery amidowo-amidynowe”.

2022-06-14 Wykład sekcyjny - dr Agnieszka Chojnacka​

dr Agnieszka Chojnacka​ (Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Hybrydowe kondensatory metalo-jonowe o zoptymalizowanej energii wyjściowej i żywotności”.

2022-04-12 Wykład sekcyjny - dr hab. Krzysztof Fic, prof. PP

Dr hab. Krzysztof Fic, prof. PP (Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Procesy pojemnościowe i pseudopojemnościowe na granicy faz porowata elektroda/elektrolit wodny w ujęciu operando”.

2022-02-22 Wykład sekcyjny - dr hab. Dorota Matyszewska

Dr hab. Dorota Matyszewska (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Warstwy lipidowe jako modele do badania oddziaływań z lekami”.

2021-12-06 Wykład sekcyjny - Prof. Valentin Mirceski

Prof. Valentin Mirceski (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Advanced pulse voltammetric techniques derived from square-wave voltammetry: theory and application”.

2021-10-11 Wykład sekcyjny - dr Łukasz Półtorak

Dr Łukasz Półtorak (Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego) wygłosił wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Elektrochemiczne spojrzenie na układy fazowe ciecz-ciecz”.

2021-06-14 Wykład sekcyjny - dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, prof. PG

Dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, prof. PG (Katedra Konwersji i Magazynowania Energii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej) wygłosiła wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: Badanie mechanizmów gromadzenia ładunku w materiałach elektrodowych do urządzeń magazynujących energię”.

2021-05-10 Inauguracyjny wykład sekcyjny - dr Wojciech Nogala

Dr Wojciech Nogala (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) wygłosił inauguracyjny wykład w ramach Sekcji Elektrochemii PTChem zatytułowany: „Elektrochemia w skali mikro i nano. Możliwości w elektroanalizie i wytwarzaniu materiałów”.

2021-03-18 Reaktywacja Sekcji Elektrochemii PTChem

Po długiej przerwie braku działalności Sekcji Elektrochemii PTChem w dniu 18 marca 2021 roku na zebraniu wyborczym sekcji powołano nową Przewodniczą Prof dr. hab. Sławomirę Skrzypek z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Sekretarzem Sekcji został dr Andrzej Leniart z tego samego ośrodka naukowego.