W sprawach dotyczących działania Sekcji Elektrochemii PTChem, uwag czy sugestii  zapraszamy do kontaktu:

Przewodnicząca SEPTChem
Prof. dr hab.Sławomira Skrzypek – slawomira.skrzypek@chemia.uni.lodz.pl

Sekretarz i administrator strony SEPTChem
Dr Andrzej Leniart – andrzej.leniart@chemia.uni.lodz.pl

Kontakt do głównej siedziby PTChem:

Strona PTChemhttps://ptchem.pl

Sekretarz PTChemsekretarz@ptchem.pl

Biuro PTChembiuro@ptchem.pl

Administrator strony PTChemjoanna.drzezdzon@ptchem.pl

Siedziba PTChem:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa